Đào tạo
Ngày 17/3/2021, Hội đồng khoa học Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã ban hành văn bản số 457/NHPT-HĐKH về định hướng nghiên cứu KHCN năm 2021.
Ngày 18/03/2021   |Xem tiếp
Sáng ngày 04/12, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Cao Bằng đã tổ chức tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin trong sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT - IOffice cho CBVC – NLĐ nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng và từng bước hiện đại hóa công tác quản lý, điều hành trong chỉ đạo hoạt động tại đơn vị.
Ngày 10/12/2020   |Xem tiếp
Sáng ngày 26/11/2020, tại Trụ sở chính, Ngân hàng Phát triển Việt Nam tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc QPAN cho đối tượng 4 năm 2020. Lớp bồi dưỡng gồm 97 học viên là các cán bộ, người lao động thuộc trụ sở chính NHPT.
Ngày 26/11/2020   |Xem tiếp
Ngày 20/11/2020, Hội đồng quản trị NHPT ra quyết định số 447/QĐ-NHPT về việc điều chỉnh, bổ sung các thành viên Hội đồng khoa học NHPT Việt Nam.
Ngày 24/11/2020   |Xem tiếp
Ngày 05/10/2020, Đảng ủy NHPT đã tổ chức khai giảng lớp “Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng”. 86 học viên là quần chúng ưu tú hiện đang công tác tại các Ban/Trung tâm thuộc Hội Sở chính NHPT và cơ quan, đơn vị trực thuộc NHPT dự lớp học.
Ngày 05/10/2020   |Xem tiếp
Ngày 17/9/2020, Đảng ủy NHPT đã tổ chức khai giảng lớp “Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới” cho 23 học viên là các đảng viên mới được kết nạp hiện đang công tác tại các Ban/Trung tâm thuộc Hội Sở chính NHPT và các đảng viên sinh hoạt tại các Tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ NHPT Việt Nam và Đảng bộ Khối DNTW.
Ngày 17/09/2020   |Xem tiếp
Ngày 12/3/2020, Tổng Giám đốc NHPT đã ký quyết định số 47/QĐ-NHPTcông nhận kết quả thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp Ngành.
Ngày 13/03/2020   |Xem tiếp
Ngày 09/01/2020, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Khu vực Sông Tiền tổ chức quán triệt nội dung Hội nghị trực tuyến về Luật Tố cáo, Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước (2018) - do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức vào ngày 20/11/2019 - đến toàn thể người lao động của đơn vị.
Ngày 10/01/2020   |Xem tiếp
Ngày 04/01/2020 SGDII phối hợp với đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Quận 1, các đơn vị công an, dân quân tự vệ của phường Bến Nghé - Quận 1 TP. Hồ Chí Minh tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn - cứu hộ.
Ngày 08/01/2020   |Xem tiếp
Sáng 08/01/2019 tại Trụ sở chính, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đã tổ chức Hội nghị đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học cấp ngành “Quản lý rủi ro tín dụng đầu tư của Ngân hàng Phát triển Việt Nam”. Đề tài do Ban Cân đối Kế hoạch chủ trì thực hiện.
Ngày 08/01/2020   |Xem tiếp
Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :