Bán tài sản
Thông tin đăng tải theo Thông báo số 98/TB-CCTHADS ngày 20/01/2020 đính kèm.
Ngày 27/01/2021   |Xem tiếp
Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản được biết và tham gia đấu giá. Cụ thể như sau:
Ngày 21/01/2021   |Xem tiếp
Tài sản bảo đảm thế chấp dự án Trường TH và THCS dân lập Thanh Hoa do Công ty TNHH Tây Đô làm chủ đầu tư, thông tin về tài sản bán đấu giá cơ bản như sau:
Ngày 18/01/2021   |Xem tiếp
Đến các tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản được biết và tham gia đăng ký mua tài sản. Nội dung thông tin về tài sản như sau:
Ngày 11/01/2021   |Xem tiếp
Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :