Thông tin nhân sự
Ngày 04/11/2020, tại Kiên Giang, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) đã tổ chức lễ công bố và trao Quyết định Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh NHPT Kiên Giang đối với đồng chí Phan Vũ Khanh.
Ngày 06/11/2020   |Xem tiếp
Ngày 30/10/2020, tại Chi nhánh Điện Biên, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) đã tổ chức Lễ công bố quyết định nghỉ công tác để hưởng chế độ hưu trí đối với ông Trần Văn Chuông - Giám đốc Chi nhánh NHPT Điện Biên.
Ngày 02/11/2020   |Xem tiếp
Ngày 09/10/2020, Hội đồng quản trị NHPT ra quyết định số 395/QĐ-NHPT về thành viên Hội đồng sáng kiến NHPT Việt Nam.
Ngày 13/10/2020   |Xem tiếp
Ngày 09/10/2020, Hội đồng quản trị NHPT ra quyết định số 394/QĐ-NHPT về thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế Dân chủ cơ sở của NHPT.
Ngày 13/10/2020   |Xem tiếp
Ngày 09/10/2020, Hội đồng quản trị NHPT ra quyết định số 393/QĐ-NHPT về thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng của NHPT.
Ngày 13/10/2020   |Xem tiếp
Ngày 22/9/2020, HĐQT NHPT đã ban hành Quyết định số 365/QĐ-NHPT về việc giao nhiệm vụ phụ trách Chi nhánh NHPT khu vực Gia Lai - Kon Tum. Theo quyết định, giao ông Nguyễn Xuân Ngữ - Phó Giám đốc Chi nhánh NHPT Khu vực Gia Lai - Kon Tum nhiệm vụ phụ trách Chi nhánh NHPT Khu vực Gia Lai - Kon Tum, kể từ ngày 01/10/2020.
Ngày 24/09/2020   |Xem tiếp
Ngày 15/9/2020, Hội đồng quản trị NHPT Việt Nam đã ban hành các Quyết định số 352/QĐ-NHPT, 353/QĐ-NHPT, 354/QĐ-NHPT về việc thành lập Chi nhánh NHPT khu vực Gia Lai – Kon Tum.
Ngày 17/09/2020   |Xem tiếp
Ngày 01/9/2020, Hội đồng quản trị NHPT Việt Nam đã ban hành các Quyết định số 335/QĐ-NHPT, 336/QĐ-NHPT, 337/QĐ-NHPT về việc thành lập Chi nhánh NHPT khu vực Bắc Giang – Lạng Sơn.
Ngày 04/09/2020   |Xem tiếp
Ngày 31/8/2020, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Quyết định số 2538 - QĐ/ĐUK chuẩn y Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT nhiệm kỳ 2020 - 2025).
Ngày 04/09/2020   |Xem tiếp
Ngày 28/8/2020, Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã ban hành Quyết định số 326/QĐ-NHPT về nhân sự tham gia Hội đồng Thi đua khen thưởng NHPT.
Ngày 28/08/2020   |Xem tiếp
Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :