Thông tin nhân sự
Ngày 22/02/2021 Chi nhánh NHPT Lâm Đồng đã tổ chức Lễ công bố quyết định của HĐQT Ngân hàng Phát triển bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh NHPT Lâm Đồng.
Ngày 01/03/2021   |Xem tiếp
Ngày 18/02/2021, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển (NHPT) Sơn La đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Chi nhánh NHPT Sơn La.
Ngày 22/02/2021   |Xem tiếp
Ngày 30/12/2020, Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) đã ban hành Quyết định số 525/QĐ-NHPT về việc giải thể Ban chỉ đạo của NHPT thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ hỗ trợ 03 huyện nghèo thuộc tỉnh Lào Cai.
Ngày 31/12/2020   |Xem tiếp
Ngày 25/12/2020, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Khu vực Sông Tiền tổ chức công bố và trao Quyết định nghỉ hưu cho ông Lê thanh Phong - Phó Giám đốc Chi nhánh.
Ngày 31/12/2020   |Xem tiếp
Ngày 21/12/2020, HĐQT NHPT đã ban hành các Quyết định số 495, 496, 497/QĐ-NHPT về việc thành lập Chi nhánh NHPT Khu vực Điện Biên – Lai Châu.
Ngày 25/12/2020   |Xem tiếp
Ngày 21/12/2020, HĐQT NHPT đã ban hành các Quyết định số 490, 491, 492/QĐ-NHPT về việc thành lập Chi nhánh NHPT Khu vực Phú Thọ - Yên Bái.
Ngày 25/12/2020   |Xem tiếp
Ngày 04/11/2020, tại Kiên Giang, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) đã tổ chức lễ công bố và trao Quyết định Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh NHPT Kiên Giang đối với đồng chí Phan Vũ Khanh.
Ngày 06/11/2020   |Xem tiếp
Ngày 30/10/2020, tại Chi nhánh Điện Biên, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) đã tổ chức Lễ công bố quyết định nghỉ công tác để hưởng chế độ hưu trí đối với ông Trần Văn Chuông - Giám đốc Chi nhánh NHPT Điện Biên.
Ngày 02/11/2020   |Xem tiếp
Ngày 09/10/2020, Hội đồng quản trị NHPT ra quyết định số 395/QĐ-NHPT về thành viên Hội đồng sáng kiến NHPT Việt Nam.
Ngày 13/10/2020   |Xem tiếp
Ngày 09/10/2020, Hội đồng quản trị NHPT ra quyết định số 394/QĐ-NHPT về thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế Dân chủ cơ sở của NHPT.
Ngày 13/10/2020   |Xem tiếp
Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :