16/12/2019 16:42
Xem với cỡ chữ

Công nhận sáng kiến cấp Cơ sở năm 2019 – 2020

Ngày 13/12/2019, Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đã ban hành Quyết định số 455/QĐ-NHPT về việc công nhận sáng kiến của các cá nhân, tập thể phòng thuộc chi nhánh VDB Ninh Bình.
Theo đó, ba chuyên viên: Nguyễn Trọng Đức-Phòng Tài chính kế toán; Nguyễn Thị Nga- Phòng Tín dụng; Lê Thị Hoa Tâm-Phòng Tài chính kế toán;  và tập thể phòng Tín dụng, phòng Tài chính kế toán – chi nhánh VDB Ninh Bình được công nhận là đồng tác giả sáng kiến: Phần mềm quản lý và theo dõi tài sản bảo đảm tiền vay tại Chinh nhánh Ngân hàng Phát triển Ninh Bình – đạt sáng kiến cấp Cơ sở năm 2019 – 2020.
HN
Tìm theo ngày :