17/12/2019 16:02
Xem với cỡ chữ

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Đảng ủy và Ban Pháp chế VDB nghỉ hưu

Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) vừa ban hành các quyết định nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí với lãnh đạo Ban Tuyên giáo Đảng ủy và Ban Pháp chế thuộc Hội sở chính VDB.
Cụ thể, theo quyết định số 450/QĐ-NHPT ngày 06/12/2019, ông Vũ Văn Sơn – Phó Trưởng ban – ban Tuyên giáo Đảng ủy, được nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí từ ngày 01/01/2020.
Theo quyết định số 457/QĐ-NHPT ngày 13/12/2019, bà Chu Thị Diệu Hồng – Trưởng ban – Ban Pháp chế được nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí từ ngày 01/03/2020./.
HN
Tìm theo ngày :