08/01/2020 00:00
Xem với cỡ chữ

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp ngành

Sáng 08/01/2019 tại Trụ sở chính, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đã tổ chức Hội nghị đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học cấp ngành “Quản lý rủi ro tín dụng đầu tư của Ngân hàng Phát triển Việt Nam”. Đề tài do Ban Cân đối Kế hoạch chủ trì thực hiện.

     Tại Hội nghị, TS Nguyễn Cảnh Hiệp - chủ nhiệm đề tài, thay mặt nhóm tác giả đã trình bày tóm tắt nội dung và kết quả nghiên cứu đề tài. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng thời gian qua, mặc dù VDB cũng đã chú trọng và từng bước thực hiện các giải pháp nhằm quản lý rủi ro trong hoạt động tín dụng đầu tư, song công tác này đến nay vẫn còn nhiều hạn chế.

      Trên cơ sở kết quả phân tích, đánh giá thực trạng rủi ro và quản lý rủi ro trong hoạt động tín dụng đầu tư tại VDB, các tác giả đề tài đã đề xuất áp dụng một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng đầu tư của VDB thời gian tới. Các giải pháp này được phân chia thành 3 nhóm khác nhau, bao gồm cả giải pháp về cơ chế, chính sách, giải pháp về kỹ thuật tác nghiệp và các giải pháp hỗ trợ.
     Cùng với việc đề xuất các giải pháp nói trên, nhóm tác giả cũng kiến nghị Chính phủ, các bộ ngành và các tổ chức tín dụng thực hiện một số công việc nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng các giải pháp quản lý rủi ro tín dụng đầu tư tại VDB.
     Tại Hội nghị, các thành viên Hội đồng đánh giá đã đưa ra những ý kiến nhận xét về kết quả nghiên cứu của đề tài. Các ý kiến đều khẳng định sự cần thiết của việc nghiên cứu đề tài, đồng thời đánh giá cao về những kết quả nghiên cứu mà nhóm tác giả đã đạt được.
     Bên cạnh đó, các thành viên Hội đồng cũng nêu một số vấn đề về nội dung và hình thức của đề tài mà nhóm tác giả cần nghiên cứu bổ sung hoặc chỉnh sửa để đề tài có sức thuyết phục cao hơn.
     Hội đồng đã bỏ phiếu đề nghị Tổng Giám đốc VDB chấp nhận nghiệm thu đề tài với kết quả 7/7 phiếu tán thành./.

Ban Cân đối Kế hoạch

 

Tìm theo ngày :