10/01/2020 00:00
Xem với cỡ chữ

VDB Khu vực Sông Tiền tổ chức quán triệt nội dung một số Luật

Ngày 09/01/2020, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Khu vực Sông Tiền tổ chức quán triệt nội dung Hội nghị trực tuyến về Luật Tố cáo, Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước (2018) - do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức vào ngày 20/11/2019 - đến toàn thể người lao động của đơn vị.

     Việc tổ chức được tiến hành đồng thời tại 03 địa điểm: Trụ sở chính của Chi nhánh (Tp. Bến Tre), Phòng Giao dịch Tiền Giang và Phòng Giao dịch Trà Vinh. Người lao động được nghe lãnh đạo Chi nhánh quán triệt tinh thần, nội dung Hội nghị; đồng thời được phổ biến những tài liệu có liên quan, trong đó đi sâu vào một số tài liệu về “nhận diện vi phạm, tội phạm trong lĩnh vực tín dụng, ngân hàng thông qua thực tiễn kiểm sát việc giải quyết các vụ án”.

     Đây là hoạt động thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam tại văn bản số 2597/NHPT-KTNB ngày 09/12/2019; cũng là một trong những hoạt động tự đào tạo tại Chi nhánh về tuyên truyền, phổ biến pháp luật và văn bản nghiệp vụ của Ngành./.


Ngọc Châu

Tìm theo ngày :