22/05/2020 00:00
Xem với cỡ chữ

Quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của NHPT

Ngày 21/5/2020, Hội đồng quản trị Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) đã ban hành Quyết định số 109/QĐ-NHPT quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của NHPT.

     Tại Quyết định, các quy định về tỷ lệ dự trữ thanh khoản, tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng huy động vốn, giới hạn cấp tín dụng được nêu rất cụ thể như: công thức xác định tỷ lệ dự trữ thanh khoản, nguyên tắc tính “tài sản có tính thanh khoản cao”, công thức tính tỷ lệ tối đa dư nợ cho vay so với tổng huy động, tổng mức dư nợ cấp tín dụng của NHPT tính trên vốn tự có của NHPT…
     Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

HN

Tìm theo ngày :

Khách online:9811
Lượt truy cập: 11540113