24/06/2020 10:57
Xem với cỡ chữ

Sẽ sửa đổi chế độ báo cáo định kỳ về hoạt động nghiệp vụ của VDB

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung quy định về chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.
Theo dự thảo Thông tư được đăng tải tại Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính, chế độ báo cáo định kỳ của một số cơ quan, tổ chức trong lĩnh vực tài chính ngân hàng được quy định tại 19 thông tư do Bộ Tài chính ban hành trước đây sẽ được sửa đổi, bổ sung.
Đáng lưu ý, tại dự thảo Thông tư nói trên, Bộ Tài chính cũng bổ sung một số nội dung của Thông tư số 111/2007/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB). Theo đó, thời hạn gửi báo cáo nghiệp vụ của VDB cho Bộ Tài chính chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý (đối với báo cáo quý) và 45 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính (đối với báo cáo năm). Các báo cáo được thể hiện dưới hình thức văn bản giấy và có thể gửi trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính.
Được biết, trước khi bổ sung quy định về thời hạn và phương thức gửi báo cáo nghiệp vụ như trên, quy định về cách tính cấp bù chênh lệch lãi suất đối với VDB tại Thông tư số 111/2007/TT-BTC cũng vừa được Bộ Tài chính sửa đổi theo Thông tư số 26/2020/TT-BTC ban hành ngày 14/4/2020.
Ban Cân đối Kế hoạch
Tìm theo ngày :

Khách online:8984
Lượt truy cập: 11539075