28/07/2020 18:18
Xem với cỡ chữ

Phòng chống dịch bệnh Covid 19

Ngày 28/7/2020 Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã có công văn số 1274/ NHPT-VP, gửi Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc NHPT chỉ đạo về việc phòng chống dịch Covid -19, nội dung như sau:
Trước những diễn biến ổ dịch bệnh Covid 19 mới khởi phát trở lại tại Đà Nẵng, chưa xác định được nguồn lây, Tổng Giám đốc NHPT yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thực hiện một số nội dung như sau:
1. Chủ động, thường xuyên theo dõi, nắm bắt kịp thời các Thông báo khẩn của Bộ Y tế về thời gian, địa điểm các bệnh nhân đến trong giai đoạn ủ bệnh; yêu cầu cán bộ có liên quan đến các địa điểm này chủ động, trung thực khai báo y tế với cơ quan y tế. Đối với cán bộ từ Đà Nẵng trở về tính đến ngày 27/7/2020 chưa đủ 14 ngày, Thủ trưởng đơn vị xem xét tạo điều kện cho cán bộ tạm thời làm việc online tại nhà (nếu cần thiết), chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về chất lượng, tiến độ công việc được giao của đơn vị
2. Quán triệt tới từng cán bộ nhân viên tại đơn vị không được chủ quan, lơ là; tiếp tục chấp hành nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid 19 theo khuyến cáo, hướng dẫn của Chính phủ, cơ quan y tế và chính quyền địa phương.
3. Khuyến khích cán bộ nhân viên sử dụng email, điện thoại khi trao đổi, xử lý công việc, hạn chế việc tiếp xúc trực tiếp. Khi cần thiết phải đi lại trong cơ quan, gặp mặt, tiếp xúc trực tiếp với đồng nghiệp, khách hàng nên thực hiện đeo khẩu trang; đồng thời thông báo, yêu cầu khách hàng cũng nên thực hiện đeo khẩu trang khi làm việc trong cơ quan.
PV
Tìm theo ngày :

Khách online:9631
Lượt truy cập: 11539904