30/07/2020 11:38
Xem với cỡ chữ

Đảng ủy Khối Doanh ngiệp Trung ương yêu cầu tăng cường phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 29/7/2020, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Công văn số 2458-V/ĐUK về việc tăng cường phòng, chống dịch covid -19 trong tình hình mới.
Theo đó, thực hiện Công điện ngày 28/7/2020 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy khối yêu cầu các Đảng ủy trực thuộc thực hiện 7 nội dung: quyết liệt đẩy mạnh công tác phòng chống dịch; nâng cao nhận thức của cấp ủy, người đứng đầu; quyết liệt, khẩn trương công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ với quyết tâm, trách nhiệm cao; tập trung tuyên truyền về công tác phòng chống dịch; đảm bảo công tác phòng chống dịch cho cán bộ, đảng viên, người lao động; chủ động điều chỉnh phương án sản xuất kinh doanh; chỉ đạo thực hiện nghiêm việc khai báo y tế; kịp thời thông tin, báo cáo, nhất là các vấn đề phức tạp phát sinh với Đảng ủy Khối qua Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối./.
Chi tiết xem Công văn 2458 đính kèm
PL
Tìm theo ngày :

Khách online:10516
Lượt truy cập: 11540878