31/07/2020 00:00
Xem với cỡ chữ

Chi nhánh NHPT GiaLai làm việc với Tổng công ty 15 và các đơn vị thành viên

Ngày 28/07/2020, Chi nhánh NHPT GiaLai đã tổ chức buổi làm việc với Tổng Công ty 15 và các Công ty thành viên với nội dung “ Phương án trả nợ gốc, lãi quá hạn các dự án và tình hình triển khai việc khoanh nợ đối với các dự án trồng cao su trên địa bàn tỉnh GiaLai”.

     Dự buổi làm việc có ông Nguyễn Đăng Khoa, Trưởng phòng TCKT – Tổng công ty 15 và đại diện Giám đốc, kế toán trưởng của các Công ty thành viên (Công ty TNHH MTV Hợp tác Kinh tế 385, Công ty TNHH MTV Bình Dương, Công ty TNHH MTV 715 và Công ty TNHH MTV 710) thuộc Binh đoàn 15; ông Nguyễn Xuân Ngữ, Phó giám đốc phụ trách Chi nhánh NHPT Gia Lai; đại diện các phòng nghiệp vụ.
     Đại diện Chi nhánh và Tổng công ty đã bàn thảo về phương án trả nợ gốc, lãi quá hạn các dự án và tình hình triển khai việc khoanh nợ đối với các dự án trồng cao su trên địa bàn tỉnh GiaLai  và đề nghị Tổng Công ty 15 và các Công ty thành viên hoàn thiện bổ sung hồ sơ pháp lý theo quy định của NHPT Việt Nam và quy trình vay vốn tín dụng đầu tư dự án cho Chi nhánh.
     Trong buổi làm việc hai bên đã đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn nhằm hoàn thành nội dung công việc; cố gắng cân đối nguồn vốn để trả nợ cho Ngân hàng trong quý III/2020 và đồng ý hoàn thiện bổ sung hồ sơ pháp lý theo quy định cho Chi nhánh trong thời gian sớm nhất./.

 Lê Thị Kim TánhVDB GiaLai

Tìm theo ngày :