04/08/2020 15:44
Xem với cỡ chữ

Phó giám đốc Chi nhánh NHPT Khu vực Đắk Lắk - Đắk Nông Nguyễn Đức Thảo nghỉ hưu theo chế độ

Chiều ngày 31/7/2020 tại Chi nhánh NHPT Khu vực Đắk Lắk - Đắk Nông thừa ủy quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Giám đốc Chi nhánh Phan Xuân Bỉnh công bố và trao Quyết định nghỉ hưu theo chế độ cho ông Nguyễn Đức Thảo, Phó Giám đốc Chi nhánh.
Giám đốc Phan Xuân Bỉnh phát biểu đánh giá cao về những đóng góp to lớn của ông Nguyễn Đức Thảo trong thời gian công tác, và chúc mừng Phó Giám đốc Nguyễn Đức Thảo hoàn thành nhiệm vụ và được nghỉ hưu theo chế độ ./.
Nguyễn Đình Tịnh Chi nhánh NHPT khu vực Đắk Lắk-Đắk Nông
Tìm theo ngày :