10/08/2020 17:21
Xem với cỡ chữ

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét kết quả 3 năm thí điểm xử lý nợ xấu

Từ ngày 10 - 12/8/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành phiên họp thứ 47. Trong phiên họp này có nội dung cho ý kiến về báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu.
Theo chương trình dự kiến, tại phiên họp này Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành xem xét, cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của 4 dự án luật, gồm: Luật Cư trú (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Biên phòng Việt Nam; Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi). 
Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến về dự án luật, pháp lệnh sau: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm hệ thống miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS); Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi; và xem xét về việc ban hành Nghị định về quản lý, sử dụng đất quốc phòng vào hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế của Quân đội.
Ngoài công tác xây dựng pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về Chiến lược phát triển Kiểm toán nhà nước đến năm 2030 và Báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.
Theo chương trình trước đó, tại phiên họp này Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn về lĩnh vực quản lý đầu tư công và lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội. Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định không tổ chức phiên chất vấn như dự kiến./.
Hoàng Minh theo thoibaotaichinhvietnam.vn
Tìm theo ngày :