11/08/2020 16:36
Xem với cỡ chữ

Thông báo lãi suất trần huy động đối với VND và USD tại các đơn vị trực thuộc NHPT

Ngày 11/8/2020, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) ban hành văn bản số 1393/NHPT-KHNV thông báo về lãi suất trần huy động đối với VND và USD tại các đơn trực thuộc NHPT (gọi tắt là Chi nhánh) theo từng kỳ hạn (áp dụng tại thời điểm khách hành chuyển tiền cho Chi nhánh), có hiệu lực từ ngày 11/08/2020.
Theo đó, lãi suất huy động bằng VND được áp dụng tại Chi nhánh NHPT có mức thấp nhất là 0,2%/năm và cao nhất là 5,5%/năm; lãi suất áp dụng đối với USD là 0%/năm. Cụ thể:
Biểu lãi suất trần huy động trên thay thế cho biểu lãi suất trần huy động được quy định tại công văn số 758/NHPT-CĐKH ngày 13/05/2020 về việc lãi suất huy động vốn VND và USD.
Lãi suất được tính trên cơ sở một năm là 365 ngày.
Trường hợp khách hàng rút trước hạn thì lãi suất rút trước hạn là lãi suất không kỳ hạn cho toàn bộ thời gian thực gửi tại thời điểm rút tiền./.
PV
Tìm theo ngày :

Khách online:9259
Lượt truy cập: 11539431