14/08/2020 00:00
Xem với cỡ chữ

Chi nhánh NHPT Thái Bình thông báo lựa chọn đơn vị thực hiện đấu giá tài sản - tàu Hùng Mạnh 09 (CV Số: 439/NHPT.TBI-TD)

Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Thái Bình thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản bảo đảm tiền vay với các nội dung như sau:

     1/ Tên địa chỉ của người có tài sản đấu giá:
     - Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Thái Bình;
     - Địa chỉ: Số 05 đường Lê Lợi, phường Lê Hồng Phong thành phố Thái Bình,  tỉnh Thái Bình.
      2/ Tên tài sản, số lượng, tình trạng của tài sản đấu giá:
     - Tên tài sản: tàu vận tải biển Hùng Mạnh 09, thông số chính của tàu như sau:
     + Loại tàu: M. Tàu chở hàng tổng hợp;
     + Nơi đóng/ năm đóng: Thái Bình –VN/ 2009;
     + Chiều dài lớn nhất: 69,85m;
     + Chiều rộng tàu: 10,80m;
     + Chiều cao mạn: 5,40m;
     + Mớn nước: 4,50m;
     + Tổng dung tích: 999GT;
     + Dung tích thực: 665 NT;
     + Công suất máy chính: 530KW;
     + Trọng tải toàn phần: 1950,50 tấn;
     + Tổ chức đăng kiểm: VR+CC.11;
     + Cảng đăng ký Hải Phòng;
     + Số Đăng ký: VN-2926-VT;
     + Số giấy CNĐKTB: 2164/ĐK-2009.HP do Cơ quan Đăng ký tàu biển và thuyền viên khu vực Hải Phòng cấp ngày 13/7/2009.
     - Số lượng tài sản: 01 tàu.
     - Tình trạng của tài sản đấu giá: Tàu Hùng Mạnh 09 đang hoạt động vận tải bình thường trên tuyến nội địa biển Việt Nam.
     3/ Giá khởi điểm đấu giá tài sản tàu Hùng Mạnh 09:
Giá khởi điểm bán đấu giá là: 5.007.000.000 đồng, (Bằng chữ: Năm tỷ không trăm linh bẩy triệu đồng chẵn).
(Mức giá này là giá khởi điểm bán tài sản chưa bao gồm các loại thuế và chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng, bán tài sản theo quy định và giá trị nguyên liệu còn tồn trên tàu tại thời điểm bàn giao (nếu có).
     4/ Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá:
     Yêu cầu đối với hồ sơ đề xuất của tổ chức đấu giá tài sản: Tổ chức đấu giá tài sản phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại khoản 4, Điều 56 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 và các tiêu chí khác do Chi nhánh NHPT Thái Bình quy định, cụ thể như sau:
     -  Cơ sở vật chất trang thiết bị cần thiết: Trụ sở hoạt động, địa điểm đấu giá tài sản có địa chỉ rõ ràng, có đủ phương tiện đảm bảo cho việc tổ chức cuộc đấu giá tài sản;
     - Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả: Phương án đấu giá phải nêu rõ phương thức, hình thức và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá;
     - Năng lực, kinh nghiệm và uy tín: Thành lập theo đúng quy định của pháp luật, thời gian hoạt động từ 03 năm trở lên; đã thực hiện tối thiểu 03 hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản thành trong 12 tháng gần nhất kể từ thời điểm nộp hồ sơ; đấu giá viên có chứng chỉ hành nghề đấu giá phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.
     - Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp: Tổ chức đấu giá phải có đề xuất cụ thể trong hồ sơ đề xuất trong trường hợp đấu giá thành, không thành và tối đa bằng với quy định tại Thông tư số 45/2007/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính (thù lao dịch vụ đấu giá đề xuất đã bao gồm thuế GTGT và các chi phí có liên quan);
     - Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá do Bộ Tư pháp công bố;
     - Tiêu chí khác: Ưu tiên tổ chức đấu giá tài sản đã có kinh nghiệm tổ chức đấu giá thành công tài sản là tàu vận tải biển.
     5/ Thời gian, địa điểm, hình thức nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:
     - Thời gian nhận hồ sơ: Từ 08h ngày 10/8/2020 đến 15h ngày 28/8/2020 (trong giờ hành chính).
     - Địa điểm nhận hồ sơ: Trụ sở Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Thái Bình (qua văn thư); Địa chỉ: Số 05 đường Lê Lợi, phường Lê Hồng Phong thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Điện thoại: 02273734426
     - Hình thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
     Lưu ý: Hồ sơ không hoàn trả lại.
     Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Thái Bình thông báo để các tổ chức đấu giá tài sản biết, gửi hồ sơ đăng ký theo quy định./.

Tìm theo ngày :

Khách online:9326
Lượt truy cập: 11539523