19/08/2020 10:46
Xem với cỡ chữ

Đại hội Đại biểu Đảng bộ NHPT nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp: Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển

Trong hai ngày 17 và 18/8/2020, tại Hà Nội, Đảng bộ Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dự, chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Lê Văn Châu, Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW; Đặng Hùng Minh, Uỷ viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối DNTW, Tổ trưởng Tổ công tác số 4 (Tổ công tác số 4) theo quyết định số 2103 ngày 22/11/2019 của Đảng ủy Khối DNTW; Đoàn Thị Hồng Nga, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối DNTW; Chu Đình Động, Ủy viên BCH Đảng ủy Khối DNTW, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối, Tổ phó Tổ công tác số 4 và các đồng chí thành viên Tổ công tác số 4; Nguyễn Minh Chính, Phó Vụ trưởng Vụ Kiểm tra tài chính - Ủy ban Kiểm tra Trung ương; về phía Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT), có các đồng chí: Lương Hải Sinh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; Đào Quang Trường, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ khóa II và 87 đại biểu đại diện 965 đảng viên được bầu tại Đại hội các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ NHPT về dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ NHPT lần thứ III.

Đồng chí Lương Hải Sinh, Bí thư Đảng ủy NHPT đọc lời khai mạc Đại hội; đồng chí Đào Quang Trường, Phó Bí thư Đảng ủy đã trình bày Báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2015 - 2020. Báo cáo nhấn mạnh, với tinh thần đoàn kết thống nhất, sự phấn đấu nỗ lực của tập thể cấp ủy cùng toàn thể cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ trong nhiệm kỳ vừa qua đã hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra, góp phần tích cực vào việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của NHPT.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ đã lãnh đạo NHPT triển khai thực hiện nhiệm vụ cơ cấu lại hoạt động theo Đề án Chiến lược phát triển NHPT (Quyết định số 369/QĐ-TTg) và Đề án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2019 - 2021 (Quyết định số 48/QĐ-TTg) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tạo bước thay đổi toàn diện trong thực hiện chính sách tín dụng cho những năm tiếp theo. Bên cạnh những thuận lợi, cũng tồn tại không ít khó khăn, trở ngại trong giai đoạn đầu chuyển đổi và cơ cấu lại; nhưng với quyết tâm cao và sự đoàn kết nỗ lực của tập thể cán bộ, đảng viên, người lao động; Đảng ủy NHPT đã nắm vững, vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng, sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Đảng ủy Khối DNTW, Bộ Tài chính để lãnh đạo Đảng bộ vượt qua khó khăn thách thức, giữ ổn định hoạt động, thực hiện có hiệu quả mục tiêu Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 -2020 đã đề ra.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lê Văn Châu, Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW tán thành những nội dung được trình bày tại báo cáo. Đồng chí đánh giá cao những nỗ lực của Đảng ủy NHPT trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị của NHPT. Đồng chí yêu cầu NHPT nghiêm túc nhìn nhận những tồn tại, hạn chế và hiện thực hóa các giải pháp cụ thể để giải quyết các vấn đề còn tồn tại để phát triển hiệu quả. Đồng thời, mong muốn BCH Đảng bộ NHPT khóa III có đủ năng lực lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ NHPT trong sạch vững mạnh, phát triển NHPT thực sự trở thành công cụ của Chính phủ để phát triển kinh tế vĩ mô. Đồng chí tin tưởng với sự đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ, NHPT sẽ thực hiện hoàn thành thắng lợi mọi chỉ tiêu, kế hoạch mà Đại hội lần này đề ra.
Đồng chí Lê Văn Châu đề nghị các đồng chí đảng viên Đảng bộ NHPT tiếp tục tham gia ý kiến đối với dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đảng ủy Khối DNTW lần thứ III để làm phong phú thêm nội dung các văn kiện của Đảng các cấp. Đồng chí yêu cầu các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm có đánh giá toàn diện, sâu sắc để lựa chọn ra những đồng chí xứng đáng, là hạt nhân để bầu vào BCH khóa mới. Ngay sau Đại hội, BCH khóa mới cần tiếp thu, hoàn thiện, sớm ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội và xây dựng kế hoạch công tác của cả nhiệm kỳ. Đồng thời, bàn kỹ các giải pháp và có lộ trình cụ thể, lãnh đạo toàn diện, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra. Đồng thời, tin tưởng rằng với 15 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ NHPT ngày càng đoàn kết, trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng trực thuộc và chất lượng, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên.
Tại đại hội, đại biểu đại diện nhiều tổ chức đảng đã phát biểu tham luận, bày tỏ sự nhất trí cao với báo cáo chính trị trình Đại hội, đồng thời đóng góp ý kiến xây dựng phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ NHPT.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu, bầu 24 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ NHPT khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại Hội nghị lần thứ I của Ban Chấp hành Đảng bộ NHPT nhiệm kỳ 2020-2025, đã bầu Ban Thường vụ gồm 8 đồng chí. Đồng chí Lương Hải Sinh, Bí thư Đảng ủy khóa II, tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức danh Bí thư Đảng ủy NHPT nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Đào Quang Trường, Phó Bí thư Đảng ủy khóa II; Nguyễn Gia Thế, Phó Bí thư Đảng ủy khóa II được bầu giữ chức danh Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Ban Chấp hành Đảng bộ NHPT khóa III, ra mắt trước Đại hội

Hội nghị đã bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy NHPT nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 5 đồng chí; đồng chí Võ Trường Giang, Phó Trưởng ban Phụ trách Ban Kiểm tra giám sát được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy NHPT nhiệm kỳ 2020-2025.Đại hội đã bầu 05 đại biểu chính thức, 02 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đã thảo luận và thông qua Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ NHPT lần thứ III nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 100% ý kiến tán thành. Mục tiêu tổng quát được Nghị quyết đề ra là: Nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, đẩy mạnh cơ cấu lại tổ chức và hoạt động, phát huy vai trò trong hỗ trợ đầu tư phát triển kinh tế - xã hội đất nước; Đảng bộ phấn đấu là Đảng bộ xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hàng năm. Trên 50% tổ chức Đảng trực thuộc được xếp loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 100% đảng viên trong Đảng bộ hoàn thành nhiệm vụ, trong đó trên 75% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; mỗi năm kết nạp trên 20 đảng viên mới; 100% tổ chức đảng trực thuộc được kiểm tra, giám sát.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Đảng ủy NHPT Lương Hải Sinh khẳng định Đảng bộ NHPT đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; với nhiều mục tiêu, giải pháp được đề ra tại Đại hội và với quyết tâm cao độ thực hiện hiệu quả Chiến lược phát triển NHPT và Đề án cơ cấu lại gắn xử lý nợ xấu; tiếp tục xây dựng Đảng bộ NHPT trong sạch, vững mạnh. Từng bước phát triển hệ thống ổn định, hoạt động hiệu quả, an toàn góp phần vào phát triển kinh tế-xã hội đất nước. Đồng chí kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động NHPT tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đã đề ra./.

PV

Tìm theo ngày :