28/08/2020 17:57
Xem với cỡ chữ

Quyết định giao nhiệm vụ phụ trách Chi nhánh NHPT Yên Bái

Ngày 28/8, Hội đồng Quản trị NHPT đã ban hành quyết định số 328/QĐ-NHPT về việc giao nhiệm vụ phụ trách Chi nhánh NHPT Yên Bái.
Theo đó, bà Vũ Huyền Trang – Phó Giám đốc Chi nhánh NHPT Yên Bái được giao nhiệm vụ phụ trách Chi nhánh NHPT Yên Bái kể từ ngày 01/9/2020.
Theo QĐ số 328/QĐ-NHPT
Tìm theo ngày :