28/08/2020 18:00
Xem với cỡ chữ

Quyết định về nhân sự tham gia Hội đồng Thi đua khen thưởng NHPT

Ngày 28/8/2020, Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã ban hành Quyết định số 326/QĐ-NHPT về nhân sự tham gia Hội đồng Thi đua khen thưởng NHPT.
Theo đó, Hội đồng Thi đua khen thưởng NHPT gồm: Chủ tịch Hội đồng:  ông Lương Hải Sinh - Chủ tịch HĐQT; Phó Chủ tịch Hội đồng - ông Đào Quang Trường - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc; Ủy viên Thường trực: ông Ngô Văn Tuấn - Phó Trưởng Ban Tổ chức cán bộ và 08 ủy viên là các ông: Nguyễn Chính Tuấn - Thành viên HĐQT; Phạm Dương Linh - Thành viên HĐQT; Nguyễn Long Vân - Phó Tổng Giám đốc kiêm Trưởng Ban Tổ chức cán bộ; Nguyễn Minh Thọ - Phó Tổng Giám đốc kiêm Trưởng Ban kế hoạch nguồn vốn; Đỗ Thành Ân – Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Thư ký HĐQT; Phan Thanh Phú – Phó Chánh Văn phòng phụ trách; Võ Trường Giang – Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Kiểm tra giám sát; Đàm Xuân Dũng – Phó Trưởng Ban Tổ chức cán bộ.
Mời các ông Nguyễn Gia Thế - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Trưởng Ban Kiểm soát và ông Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn NHPT được mời tham gia Hội đồng Thi đua khen thưởng NHPT.
Thư ký Hội đồng là bà Đỗ Thi Hoài – Chuyên viên Ban Tổ chức cán bộ.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
PV
Tìm theo ngày :