28/08/2020 17:14
Xem với cỡ chữ

Thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước NHPT lần thứ III

Ngày 28/8, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) đã ban hành Quyết định số 327/QĐ-NHPT thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước NHPT lần thứ III, năm 2020.
Theo Quyết định 327, Chủ tịch HĐQT Lương Hải Sinh làm Trưởng Ban; Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Đào Quang Trường làm phó Trưởng ban; Phó Trưởng Ban Tổ chức cán bộ Ngô Văn Tuấn làm ủy viên thường trực và 6 ủy viên: Thành viên HĐQT Nguyễn Chính Tuấn; Thành viên HĐQT Phạm Dương Linh; Phó Tổng Giám đốc kiêm Trưởng Ban Kế hoạch nguồn vốn Nguyễn Minh Thọ; Phó Tổng Giám đốc kiêm Trưởng Ban Tổ chức cán bộ Nguyễn Long Vân; Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Thư ký HĐQT Đỗ Thành Ân; Phó Chánh Văn phòng phụ trách Phan Thanh Phú. Mời Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Nguyễn Gia Thế, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn NHPT Dương Văn Tiến và Bí thư Đoàn Thanh niên NHPT tham gia Ban Chỉ đạo.
Tại Quyết định này cũng thành lập hai tiểu ban: tiểu ban nội dung tuyên truyền và tiểu Ban hậu cần, văn nghệ, khánh tiết để tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước NHPT lần thứ III, năm 2020. Các tiểu Ban giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ theo phân công.
Quyết định có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 101/QĐ-NHPT ngày 15/5/2020./.
PV
Tìm theo ngày :