04/09/2020 17:00
Xem với cỡ chữ

Chuẩn y Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy NHPT nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 31/8/2020, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Quyết định số 2538 - QĐ/ĐUK chuẩn y Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT nhiệm kỳ 2020 - 2025).
Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW chuẩn y Ban Chấp hành Đảng bộ NHPT nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 24 đồng chí: Lương Hải Sinh; Đào Quang Trường; Nguyễn Gia Thế, Nguyễn Chính Tuấn; Phạm Dương Linh; Nguyễn Long Vân; Nguyễn Minh Thọ; Phạm Văn Bốn; Võ Trường Giang; Nguyễn Mạnh Hùng; Phạm Ngọc Thành; Tạ Văn Minh; Lê Văn Nam; Nguyễn Đắc Quang; Trần Anh Tú; Hoàng Phương Lan; Trần Tú Cát; Phạm Đức Toàn; Bùi Văn Thông; Đỗ Thị Ngọc Bích; Nguyễn Hoàng Trung; Đàm Xuân Dũng; Phan Thanh Phú; Nguyễn Hiền Nga.
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW chuẩn y Ban Thường vụ Đảng ủy NHPT nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 08 đồng chí: Lương Hải Sinh; Đào Quang Trường; Nguyễn Gia Thế; Nguyễn Chính Tuấn; Phạm Dương Linh; Nguyễn Long Vân; Phạm Văn Bốn; Võ Trường Giang.
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW chuẩn y đồng chí Lương Hải Sinh giữ chức Bí thư Đảng ủy NHPT nhiệm kỳ 2020-2025; chuẩn y đồng chí Đào Quang Trường và đồng chí Nguyễn Gia Thế giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy NHPT nhiệm kỳ 2020-2025./.
PV
Tìm theo ngày :