11/09/2020 16:16
Xem với cỡ chữ

Kho bạc Nhà nước huy động 7.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Kho bạc Nhà nước đã phát hành và huy động thành công 7.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ tại các kỳ hạn 5, 10, 15 và 30 năm, với lãi suất hầu hết bằng các phiên trước đó.
Ngày 9/9, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, với tổng khối lượng gọi thầu và huy động thành công 7.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 5, 10, 15 và 30 năm.
Cụ thể, lô trái phiếu kỳ hạn 5 năm gọi thầu 1.000 tỷ đồng và huy động được 1.000 tỷ đồng, lãi suất trúng thầu 1,64%/năm, thấp hơn 0,04%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 1/9).
Bên cạnh đó, lô trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã gọi thầu 4.000 tỷ đồng và huy động thành công với lãi suất trúng thầu 2,9%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 1/9).
Ngoài ra, lô trái phiếu kỳ hạn 15 năm gọi thầu 1.500 tỷ đồng và huy động thành công với lãi suất trúng thầu 3,07%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 1/9). Lô trái phiếu kỳ hạn 30 năm gọi thầu và huy động được 500 tỷ đồng, lãi suất trúng thầu 3,5%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 26/8).
Theo thống kê từ HNX, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 183.340 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ thông qua hình thức đấu thầu. kể từ đầu năm 2020.
Thanh Hương theo vietnamplus
Tìm theo ngày :