16/09/2020 12:42
Xem với cỡ chữ

Sở Giao dịch I-NHPT Việt Nam thông báo bán đấu giá tài sản là tài sản trên đất, máy móc thiết bị của Công ty TNHH chế biến nông sản Xuân Sơn

Thông tin cụ thể như sau:
1. Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước:
1.1 Tài sản đấu giá:Toàn bộ nhà cửa, vật kiến trúc và các công trình, thiết bị của dự án "Mở rộng xưởng sản xuất nông sản" của Công ty TNHH Chế biến nông sản Xuân Sơn tại Xóm Hạnh Phúc, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình gắn liền trên các thửa đất: Thửa đất số 42b, tờ bản đồ số: Trích lục bản đồ địa chính khu đất, diện tích: 1.287,0m2, hình thức sử dụng: Riêng: 1.287,0m2, Chung: Không m2, mục đích sử dụng đất: Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh, thời hạn sử dụng đất: đến ngày 29/06/2054, nguồn gốc sử dụng: Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm theo giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AB 426350, số vào sổ cấp GCN: T00033 do UBND tỉnh Hòa Bình cấp ngày 29/08/2005 cho Công ty TNHH Chế biến nông sản Xuân Sơn và Thửa đất số 212, tờ bản đồ số: F-48-116-(123-C), diện tích: 1.238,6m2, hình thức sử dụng: Riêng: 1.238,6m2, mục đích sử dụng đất: Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh, thời hạn sử dụng đất: đến ngày 17/04/2058, nguồn gốc sử dụng: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hằng năm theo giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AK 834096, số vào sổ cấp GCN: T00445 do UBND tỉnh Hòa Bình cấp ngày 21/04/2008 cho Công ty TNHH Chế biến nông sản Xuân Sơn và Thửa đất số 230, tờ bản đồ số: F-48-116-123-Đ(PL2), diện tích: 2.279,2 m2, hình thức sử dụng: Riêng: 2.279,2m2, mục đích sử dụng đất: Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh, thời hạn sử dụng đất: đến ngày 17/04/2058, nguồn gốc sử dụng: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hằng năm theo giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AK 834094, số vào sổ cấp GCN: T00443 do UBND tỉnh Hòa Bình cấp ngày 21/04/2008 cho Công ty TNHH Chế biến nông sản Xuân Sơn. (Chi tiết tài sản theo Biên bản về việc kê biên, xử lý tài sản ngày 03/07/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình và Chứng thư thẩm định giá số 210/BC-BCV ngày 03/08/2020 của Công ty Cổ phần Tư vấn và Thẩm định giá Doanh nghiệp).
1.2 Giá khởi điểm:2.883.800.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, tám trăm tám mươi ba triệu, tám trăm nghìn đồng).Lệ phí trước bạ để chuyển quyền, chi phí làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng và các loại thuế (kể cả thuế thu nhập cá nhân), phí khác (chi phí Công chứng Hợp đồng mua bán) theo quy định của pháp luật (nếu có) do người mua tài sản chịu theo quy định của pháp luật hiện hành.
1.3 Bước giá:3.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba triệu đồng).
1.4 Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 570.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm bảy mươi triệu đồng).
2. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
Người đăng ký tham gia đấu giá không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016 tiến hành mua hồ sơ, nộp hồ sơ, nộp tiền đặt trước theo quy định:
2.1 Tiền mua hồ sơ; Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ:
- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000đồng (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng).
- Thời gian: Trong giờ hành chính từ ngày 08/09/2020 đến hết ngày 25/09/2020.
- Địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ: Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt.
2.2 Thời gian, cách thức nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá:
- Thời gian: Trong 03 ngày làm việc kể từ ngày 24/09/2020đến hết ngày 28/09/2020.
- Cách thức nộp tiền đặt trước: Chuyển khoản vào tài khoản nhận tiền đặt trước của Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt theo hướng dẫn trong Quy chế cuộc đấu giá.
2.3 Điều kiện tham gia đấu giá: 
- Khách hàng tham gia đấu giá phải đủ điều kiện theo Khoản 2 điều 189 Luật đất đai và cung cấp tài liệu kèm theo.
3. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:
- Thời gian: Trong giờ hành chính kể từ ngày 24/09/2020 đến hết ngày 25/09/2020
- Địa điểm xem tài sản: Xóm Hạnh Phúc, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.
4. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:
- Thời gian: 09h00 ngày 29/09/2020.
- Địa điểm: Trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình – Địa chỉ: Tiểu khu 11, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.
5. Hình thức, phương thức đấu giá: 
- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng tại cuộc đấu giá.
- Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên.
*  Lưu ý:
-Tài sản trên đất hiện đang chồng lấn với thửa đất liền kề, người trúng đấu giá tự thỏa thuận với chủ tài sản liền kề trong quá trình tiếp nhận tài sản chồng lấn.
- Khách hàng phải tham gia đấu giá đồng thời đối với tài sản gắn liền trên 03 thửa đất nêu trên.
Thông tin chi tiết liên hệ:
- Sở Giao dịch I-NHPT Việt Nam
+ Địa chỉ: 185A Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, TP Hà Nội
+ Điện thoại liên hệ: 0912.332.783 (anh Tuấn-Phó Giám đốc)
- Phòng Giao dịch Hòa Bình-Sở Giao dịch I
+ Địa chỉ: 78 Trần Quốc Toản, phường Đồng Tiến, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
+ Điện thoại liên hệ: 0988400048 (anh Phong-Trưởng phòng GD)  
- Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt 
+ Địa chỉ: Số 1 lô B11c khu đô thị Đầm Trấu, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội.
+ Hotline: 0246.650.5360.
(Thời gian làm việc trong giờ hành chính)
Tìm theo ngày :