16/09/2020 16:35
Xem với cỡ chữ

Đề xuất Thủ tướng phê duyệt hạn mức bảo lãnh phát hành trái phiếu cho NHPT năm 2020

Ngày 11/9/2020 Bộ Tài chính ban hành văn bản số 11061/BTC-TCNH trình Thủ tướng việc phê duyệt hạn mức bảo lãnh phát hành trái phiếu cho NHPT năm 2020.
Căn cứ quy định tại Nghị định số 91/2018/NĐ-CP về cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ; chương trình quản lý nợ công 3 năm giai đoạn 2020 - 2023 tình hình tài chính, tình hình hoạt động, thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được giao của NHPT trong năm 2020; qua rà soát, tính toán các số liệu do NHPT báo cáo, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hạn mức phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh năm 2020 cho NHPT tối đa là 24.065 tỷ đồng.
Đồng thời, NHPT phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ (gốc, lãi) trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh của năm 2020 (trong đó nợ gốc là 27.062 tỷ đồng)
Trường hợp trong năm 2020 phát sinh các yếu tố tác động ảnh hướng lớn đến cân đối nguồn vốn, giao NHPT báo cáo Bộ Tài chính trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh hạn mức phát hành trái phiếu dược Chính phủ bảo lãnh cho phù hợp.
Theo VB số 11061/BTC-TCNH
Tìm theo ngày :