17/09/2020 14:47
Xem với cỡ chữ

Thành lập Chi nhánh NHPT Khu vực Gia Lai – Kon Tum

Ngày 15/9/2020, Hội đồng quản trị NHPT Việt Nam đã ban hành các Quyết định số 352/QĐ-NHPT, 353/QĐ-NHPT, 354/QĐ-NHPT về việc thành lập Chi nhánh NHPT khu vực Gia Lai – Kon Tum.
Căn cứ Nghị quyết số 157/NQ-HĐQT ngày 15/9/2020 của Hội đồng quản trị NHPT; cùng ngày, HĐQT đã ra quyết định số 352/QĐ-NHPT về việc thành lập Chi nhánh NHPT khu vực Gia Lai – Kon Tum trên cơ sở hợp nhất Chi nhánh NHPT Gia Lai và Chi nhánh NHPT Kon Tum kể từ ngày 01/10/2020. Chi nhánh NHPT khu vực Gia Lai – Kon Tum có trụ sở đặt tại đường Hoàng Hoa Thám, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Chi nhánh NHPT khu vực Gia Lai – Kon Tum là đơn vị trực thuộc NHPT, thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trách nhiệm do HĐQT ban hành; có bảng cân đối, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, NHNN và các NHTM theo quy định của pháp luật.
Tại quyết định số 353/QĐ-NHPT về việc thành lập phòng giao dịch Kon Tum; Phòng giao dịch Kon Tum được thành lập từ ngày 01/10/2020 và đặt tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum, có chức năng nhiệm vụ theo quy định của HĐQT, có con dấu riêng được mở tài khoản giao dịch tại NHTM trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Cùng ngày, Hội đồng Quản trị ban hành Quyết định số 354/QĐ-NHPT Quy định về tổ chức và hoạt động của Chi nhánh NHPT khu vực Gia Lai – Kon Tum. Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/10/2020.
Theo QĐ số 352,353,354/QĐ-NHPT
Tìm theo ngày :