16/10/2020 18:06
Xem với cỡ chữ

Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Thái Bình thông báo bán đấu giá tài sản tàu vận tải biển Hoàng Lộc 26

Thông tin cụ thể như sau:
1/ Đơn vị tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Lạc Hồng.
Địa chỉ: Số 28 phố Phan Bội Châu, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình;
2/ Tên tài sản, chất lượng, giá khởi điểm, số tiền đặt trước, tiên bán hồ sơ cho người tham gia đấu giá:
- Tên tài sản: tàu vận tải biển Hoàng Lộc 26, thông số chính của tàu như sau:
+ Loại tàu: M.GENERAL CARGO;
+ Nơi đóng: Hải Dương-VN;
+ Năm đóng: 2008;
+ Chiều dài lớn nhất: 79,80 m;
+ Chiều rộng tàu: 12,80m;
+ Chiều cao mạn: 6,20m;
+ Mớn nước: 5,06m;
+ Tổng dung tích: 1599GT;
+ Dung tích thực: 1072 NT;
+ Công suất máy chính: 735KW;
+ Trọng tải toàn phần: 3.184 tấn;
+ Tổ chức đăng kiểm: VR+CC.10 Cảng đăng ký Hải Phòng;
+ Số Đăng ký: VN-2769-VT;
+Số giấy CNĐKTB: 1962/ĐK-2008.HP. Cấp tại Hải Phòng ngày 26/12/2008.
- Số lượng tàu: 01 tàu
- Tình trạng kỹ thuật hiện tại: Tàu Hoàng Lộc 26 đang hoạt động vận tải trên tuyến nội địa biển Việt Nam.
-  Giá khởi điểm đấu giá tài sản tàu Hoàng Lộc 26: Giá khởi điểm bán đấu giá là: 10.912.500.000 đồng  (bằng chữ: Mười tỷ chín trăm mười hai triệu năm trăm nghìn đồng chẵn).
(Mức giá này là giá khởi điểm bán tài sản chưa bao gồm các loại thuế và chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng, bán tài sản theo quy định và giá trị nguyên liệu còn tồn trên tàu tại thời điểm bàn giao (nếu có)).
- Số tiền đặt trước: 2.182.000.000 đồng (bằng chữ: Hai tỷ một trăm tám mươi hai triệu đồng)
- Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng chẵn)/01 bộ hồ sơ;
3/ Thời gian, địa điểm bán và nộp hồ sơ, nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá:
- Thời gian, địa điểm bán và nộp hồ sơ tham gia đấu giá: 
+Thời gian: từ ngày 16/10/2020 đến ngày 05/11/2020 (trong giờ hành chính).
+ Địa điểm: Công ty đấu giá hợp danh Lạc Hồng- Số 28 phố Phan Bội Châu, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
- Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá:
+ Thời gian nộp tiền đặt trước: các ngày 04,05,06 tháng 11/2020 (trong giờ hành chính)
+ Tên tài khoản: Công ty đấu giá Hợp danh Lạc Hồng
Số TK: 1004238990 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội Chi nhánh Thái Bình.
Nội dung: Tên người tham gia đấu giá- Số CCCD/CMT nộp tiền đặt trước đấu giá tài sản phát mại theo PL01/HĐ01/2020/HĐĐG.
4/ Thời gian, địa điểm dự kiến xem tài sản đấu giá:
Xem các giấy tờ liên quan và tài sản đấu giá: các ngày 28,29 tháng 10/2020 (trong giờ hành chính). Địa điểm: Lô A9, Khu A, KCN Hiệp Phước, xã Long Thới, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh.
5/ Thời gian, địa điểm nhận phiếu trả giá, tổ chức công bố giá:
- Thời gian nhận phiếu trả giá: các ngày 04,05,06 tháng 11/2020 (giờ hành chính)
- Địa điểm nhận phiếu trả giá: Công ty đấu giá Hợp danh Lạc Hồng -  Số 28 phố Phan Bội Châu, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
- Thời gian dự kiến tổ chức buổi công bố giá: 14h 30 ngày 09/11/2020, tại trụ sở Công ty đấu giá Hợp danh Lạc Hồng -  Số 28 phố Phan Bội Châu, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
6/ Hình thức, phương thức đấu giá, bước giá của tài sản, đối tượng tham gia đấu giá: 
- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp một vòng.
- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên
- Bước giá của tài sản: 50.000.000 đồng (bằng chữ: Năm mươi triệu đồng)
- Đối tượng tham gia đấu giá: là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hàng vi dân sự đầy đủ, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật.
Tìm theo ngày :