21/10/2020 17:03
Xem với cỡ chữ

Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ngày 20/10, tại Hà Nội, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương long trọng khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025, với sự tham gia của 293 đại biểu đại diện cho gần 82 nghìn cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh dự và chỉ đạo Đại hội.
Dự Đại hội còn có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; các đồng chí nguyên Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW nhiệm kỳ 2015 - 2020, cùng 293 đại biểu đại diện cho hơn 82 nghìn cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối DNTW.
Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cho biết, thực hiện Chỉ thị số 35- CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;  trong thời gian qua Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp đúng yêu cầu, nội dung, kế hoạch đề ra và thành công tốt đẹp; với tinh thần dân chủ, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; đại hội đảng bộ các cấp đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, phát huy được trí tuệ, sức mạnh đoàn kết, khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của tổ chức đảng trong các doanh nghiệp, ngân hàng, đơn vị trong Khối.
Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, thảo luận chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu Đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Ghi nhận những kết quả đạt được của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất do đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;  tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì và hạng Ba cho 04 đồng chí cán bộ của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trrung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư biểu dương thành tích đạt được của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, nhiệm kỳ 2015 - 2020 về công tác xây dựng Đảng bộ và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đảng ủy Khối đã quán triệt, vận dụng đúng đắn, sáng tạo, tổ chức thực hiện hiệu quả nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đống Đảng toàn diện, đồng bộ cả về tư  tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ; đã xuất phát từ đặc thù của Đảng bộ Khối và yêu cầu của việc đổi mới, sắp xếp lại và nâng cao hiệu quả của các doanh nghiệp nhà nước để đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng tại các doanh nghiệp.
Trong phiên làm việc ngày 20/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã nghe, thảo luận: báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020; báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo các văn kiện của Trung ương trình Đại hội XIII của Đảng. Đại hội cũng đã tiến hành bầu 45 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 – 2025; bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ Khối gồm 28 đại biểu chính thức và một số đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng.  Buổi chiều ngày 20/10, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiến hành Hội nghị lần thứ nhất, bầu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối gồm 16 đồng chí; bầu đồng chí Bí thư, các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối; bầu Ủy ban Kiểm tra gồm 11 đồng chí, bầu đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020-2025.
theo http://doanhnghieptrunguong.vn
 
Tìm theo ngày :