27/10/2020 11:35
Xem với cỡ chữ

Chi nhánh NHPT Thanh Hóa thông báo bán đấu giá tài sản là đất và nhà (177a/NHPT.THO-TD)

Thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh cho việc vay vốn thực hiện đóng mới tàu vận tải biển trọng tải 6.500 tấn cấp không hạn chế của Công ty TNHH Vận tải biển Lam Kinh. Thông tin về tài sản bán đấu giá cơ bản như sau:
Tài sản 1: Quyền sử dụng đất và nhà ở tại nông thôn địa chỉ: Hải Mậu, xã Thọ Hải, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa của Hộ gia đình Ông Mai Đình Bình bà Hoàng Thị Tương theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AE469068, do UBND huyện Thọ Xuân cấp ngày 09/08/2006 đang thế chấp tại Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Thanh Hóa:
- Thửa đất số 818; Tờ bản đồ số 04; Diện tích: 948,7 m2
- Nhà mái ngói đã cũ (mới được sửa chữa lại), chất lượng còn lại khoảng 50%, xây dựng trên diện tích 65 m2.
- Giá khởi điểm: 436.890.000 đồng (Bốn trăm ba mươi sáu triệu, tám trăm chín mươi ngàn đồng)
Tài sản 2: Quyền sử dụng đất và nhà ở tại nông thôn địa chỉ: Thôn Hải Mậu, xã Thọ Hải, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa của Hộ gia đình ông Mai Đình Thư và Bà Lê Thị Lý theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AE469050, do UBND huyện Thọ Xuân cấp ngày 09/08/2006 đang thế chấp tại Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Thanh Hóa:
- Thửa đất số 779; Tờ bản đồ số 04; Diện tích: 1132,9 m2
- Nhà mái ngói đã cũ, chất lượng còn lại khoảng 40%, xây dựng trên diện tích 80 m2.
- Giá khởi điểm: 429.948.000 đồng (Bốn trăm hai mươi chín triệu, chín trăm bốn mươi tám ngàn đồng)
Thời gian bán hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 14/10/2020  đến ngày 27/10/2020, thời gian bán đấu giá tài sản vào hồi 10 giờ 00 phút, ngày 30/10/2020, tại Hội trường Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa.
Để biết thêm chi tiết đề nghị liên hệ theo địa chỉ sau:
- Cán bộ quản lý dự án: Lưu Đức Thành. Điện thoại: 0945.828.882
Tìm theo ngày :