16/07/2018 15:39
Xem với cỡ chữ

NHPT tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán nội bộ

Ngày 16/7/2018, Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu khoa học NHPT đã tổ chức khai giảng lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán nội bộ” cho 32 học viên là cán bộ làm công tác kiểm tra, kiểm toán nội bộ thuộc Ban Kiểm soát, Ban Kiểm tra nội bộ NHPT và Sở Giao dịch I NHPT. Lớp học dự kiến kết thúc ngày 21/7/2018.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, Phó Tổng giám đốc NHPT Nguyễn Chí Trang nhấn mạnh: Mục tiêu lớp học nhằm thống nhất quan điểm, nhận thức, cách thức triển khai thực hiện trong công tác kiểm tra, kiểm toán; đồng thời trang bị, bổ sung thêm các kiến thức, quy tắc nghiệp vụ công tác kiểm toán nội bộ trong hệ thống NHPT.  
Lớp học được các giảng viên thuộc Học viện Ngân hàng trực tiếp truyền đạt, hướng dẫn các nội dung kiến thức, kỹ năng về: lập kế hoạch và kỹ thuật kiểm toán nghiệp vụ tín dụng; kiểm toán báo cáo tài chính ngân hàng; báo cáo kiểm toán nội bộ và giám sát sau kiểm toán; phân tích tài chính doanh nghiệp... Học viên trực tiếp trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, thực hành các bài tập tình huống./.

Phòng Quản lý Đào tạo & BDCB

Tìm theo ngày :