12/09/2018 11:24
Xem với cỡ chữ

Ngân hàng Phát triển giao thực hiện 3 nhiệm vụ khoa học công nghệ

Ngày 7/9/2018, Tổng Giám đốc NHPT đã ký các Quyết định số: 261/QĐ-NHPT, 262/QĐ-NHPT, 263/QĐ-NHPT giao thực hiện 3 nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KHCN), bao gồm:

1. Đề tài “Xây dựng nhật ký điện tử quản lý các sự kiện trong suốt thời gian vay vốn của dự án” do Chi nhánh NHPT KV Thừa Thiên Huế - Quảng Trị chủ trì thực hiện;        
2. Đề tài “Quản trị rủi ro tín dụng đối với các dự án thủy điện tại Chi nhánh NHPT Sơn La” do Chi nhánh NHPT Sơn La chủ trì thực hiện;
3. Đề án “Xây dựng tài liệu hướng dẫn thẩm định cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước đối với dự án ĐTXD nhà máy phát điện sử dụng năng lượng mặt trời” do Chi nhánh NHPT KV Thừa Thiên Huế - Quảng Trị  chủ trì thực hiện.
Các nhiệm vụ KHCN trên đã được Hội đồng tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện đề tài/đề án khoa học và công nghệ năm 2017 – 2018 đánh giá cao về giá trị thực tiễn, khả năng ứng dụng vào hoạt động nghiệp vụ trong thực tế của NHPT. Các nhiệm vụ KHCN này, khi hoàn thành và đưa vào ứng dụng trong thực tế, sẽ góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của NHPT đặc biệt trong giai đoạn tái cơ cấu mô hình tổ chức trong thời gian tới.

Phòng NCKH và Tổ bộ môn - TTĐT& NCKH

Tìm theo ngày :